YVES DE BOER

FOTO'S

   

Yves de Boer: fotografie.
Yves de Boer, Rijsbergen 1951, thans gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, bestuurder pur sang met een brede sociaal-maatschappelijke en culturele agenda, voorheen wethouder in zijn woonplaats Oosterhout, docent, coach en ondernemer heeft een oprechte belangstelling voor de mens.
Bovengenoemde competenties gecombineerd met zijn gave om situaties, mensen en gebeurtenissen op het juiste moment te ‘treffen’ hebben er toe geleid dat veel van deze momenten met oog voor detail door hem op foto zijn vastgelegd. Hij tracht het onzichtbare zichtbaar en het gewone ongewoon te maken. Een moeilijke opgave in een tijd dat zoveel signalen op ons af komen dat we een verdedigingsscherm opwerpen om niet voortdurend te worden afgeleid, waardoor we veel moois niet meer opmerken.

Op zijn buitenlandse reizen komt Yves nog mensen tegen die niet op de foto willen, omdat ze bang zijn een stukje van hun ziel kwijt te raken. Een portret kan inderdaad iets vastleggen van de aanschouwde. Iets wat hij of zij misschien nog nooit eerder van zichzelf had gezien. Het lijkt bijna een vorm van diefstal. De aanschouwer neemt ongemerkt iets van een ander en stopt dat in het eigen beeld.
Een goed portret vertelt ook iets over de fotograaf Yves. Zonder zijn inbreng en visie ontstaat niet het beeld dat hij voor ogen had. Elke foto bevat zo ook een stukje van de ziel van de maker. Zo wordt het portret de versmelting van twee zielen. Niet de roof van één ervan.
Yves’ oeuvre omvat inmiddels duizenden portretten en foto’s van landschappen, objecten en gebouwen, waarvan een select aantal in september 2012 in onze galerie wordt geëxposeerd.